Tovar bol úspešne vložený do Vášho košíka.

SAVO originál, 4KG

SAVO originál, 4KG
Popis

SAVO originál, 4KG 
Kráľ na trhu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov nielen na Slovensku. Už 30 rokov je používaný na dezinfekciu v domácnostiach i profesionálnej sfére. Je vhodný i na dezinfekciu pitnej vody.
SAVO Originál likviduje choroboplodné zárodky, baktérie a vírusy (vrátane HIV a HBV), riasy a nižšie huby, odstraňuje pachy. Vyniká mimoriadne vysokou čistotou, dlhou dobou spotreby a unikátnou ekologickou hodnotou, pre ktorú je schválený i na dezinfekciu vody v bazénoch a ako jediný i na pitnú vodu v studniach. 
Čistenie a dezinfekcia plôch a predmetov 
Slúži na čistenie a dezinfekciu podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náradia. Hračky, predmety a plochy, ktoré sú v styku s potravinami, je nutné po 30 minútach opláchnuť pitnou vodou. 
Dezinfekcia pitnej vody v studniach
Dávkujte na každých 1 000 litrov pitnej vody 20 ml SAVA. Vodnú hladinu pokropte nariedeným roztokom SAVA (napríklad namiešané v kanvici alebo vedierku). Po 30 min je voda dezinfikovaná a súčastne dochádza k rozloženiu účinnej látky. 
Dezinfekcia a likvidácia rias v bazénoch
SAVO Originál je prípravok vhodný aj pre dezinfekciu bazénov. V bazénovom programe nahradzuje "chloršok". Dezinfekčný prostriedok zničí baktérie, vírusy, odstráni riasy a dokonale vyčistí bazénovú vodu. Riešenie čistoty vody v bazéne je s pomocou Savo Original veľmi jednoduché a v porovnaní s cenou špecializovaných chemických prípravkov na bazény tiež ekonomické.
Hlavné vlastnosti produktu:
Zlikviduje 99,9% baktérií a vírusov Účinný vo vodnom i suchom prostredí Má bieliace účinky.
Upozornenie:
Pri nesprávnom používaní výrobku môže mat za následok vážne zdravotne problémy v podobe poleptanej kože a poškodenie oči. Doporučujeme používať ochranne rukavice. Prípravok je toxicky pre vodné organizmy. Výrobok nepoužívajte spolu s inými čistiacimi výrobkami! Môže sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Dôkladné uschovávajte mimo dosah deti! Pri kontakte s pokožkou alebo zasiahnutý oka, ihneď umyte pripadne vypláchnite postihnutú časť niekoľko kráť čistou vodou. Pri zdravotných problémoch kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo vyhľadajte lekársku pomoc .

Balenie obsahuje bandasku sava 4kg.

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť